فایل های دسته بندی عمران - صفحه 1

تصفیه آب شرب

بحث تصفیه آب از دیر باز مورد توجه بشر بوده است.امروزه این عمل در تصفیه خانه ها صورت گرفته و شامل دو بخش فیزیکی و شیمیایی می باشد.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل