فایل های دسته بندی مواد و متالوژی - صفحه 1

پروژه ریخته گری آلیاژهای آهنی و چدن ها

پروژه ریخته گری آلیاژهای آهنی؛ چدن ها (کامل و جامع)

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل