فایل های دسته بندی علوم انسانی - صفحه 1

سوال امتجانی زبان کلاس هشتم نوبت دوم خرداد ماه

سوال امتحانی آماده زبان کلاس هشتم برای نوبت دوم خرداد ماه

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوال امتحانی زبان کلاس هفتم نوبت دوم خرداد ماه

فایل دو نمونه سوال امتحانی وورد و پی دی اف زبان هقتم

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوال امتحانی زبان کلاس هفتم نوبت دوم

سوال امتحانی زبان انگلیسی کلاس هفتم نوبت دوم از کل کتاب

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوال امتجانی زبان انگلیسی کلاس هشتم نوبت دوم

سوال امتحانی زبان کلاس هشتم در نوبت دوم شهریور ماه 1400

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

متن های آماده تقدیرنامه دانش آموزان در مناسبتهای مختلف

انواع متنهای آماده برای تقدی نامه های دانش آموزی در اندازه های ورق آ4و حدودا 16 متن آماده

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

متن های آماده تقدیرنامه همکاران

چند نمونه متن های آماده برای تفدیرنامه همکاران مدرسه

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرمهای صورت جلسات برگزاری امتحانات داخلی و نهایی مدارس

فرمهای لازم برای برگزاری امتحانات پایه های داخلی و نهایی مدارس در دوره سه ساله دبیرستان

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرمهای لازم برای تنظیم برنامه هفتگی دبیران و برنامه کلاسی

فرمهای لازم برنامه هفتگی دبیران و برنامه کلاسی مدارس و فرم کتابخانه

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرمهای لازم برای امور اجرایی مدیران

فرمهای لازم برای مدیران تازه و مدیران مدارس فرمهای مورد استفاده در اداره مدرسه

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6قبلی · بعدی