فایل های دسته بندی علوم انسانی - صفحه 1

متن های آماده تقدیرنامه دانش آموزان در مناسبتهای مختلف

انواع متنهای آماده برای تقدی نامه های دانش آموزی در اندازه های ورق آ4و حدودا 16 متن آماده

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

متن های آماده تقدیرنامه همکاران

چند نمونه متن های آماده برای تفدیرنامه همکاران مدرسه

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرمهای صورت جلسات برگزاری امتحانات داخلی و نهایی مدارس

فرمهای لازم برای برگزاری امتحانات پایه های داخلی و نهایی مدارس در دوره سه ساله دبیرستان

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرمهای لازم برای تنظیم برنامه هفتگی دبیران و برنامه کلاسی

فرمهای لازم برنامه هفتگی دبیران و برنامه کلاسی مدارس و فرم کتابخانه

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرمهای لازم برای امور اجرایی مدیران

فرمهای لازم برای مدیران تازه و مدیران مدارس فرمهای مورد استفاده در اداره مدرسه

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرمهای امتحانی لازم و فرمهای احرایی امتحانات

فرمهایی که در صورت مدیر بودن برای انجام امور مدیریتی و اجرای امتحانات لازم است

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرمهای خالی طرحدار

قرمهای خالی برای نوشتن متن های لازم مدرسهو امور اداری مدرسه

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه سوالات امتحانی پیام آسمانی کلاس هفتم

جزوه سوالات امتحانی پیام آسمانی کلاس هفتم

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوال امتجانی زبان دهم

سوال امتجانی زبان دهم نوبت اول

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5قبلی · بعدی