فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 1

پروپوزال مدیریت مالی

پروپوزال مدیریت مالی بانک ملی جامع و کامل

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مدیریت دولتی

پروپوزال مدیریت دولتی جامع و کامل

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کاراموزی شرکت تعاونی روستایی

کاراموزی حسابداری در شرکت تعاونی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل