فایل های دسته بندی صنایع - صفحه 1

مدیریت و کنترل پروژه

مدیریت و کنترل پروژه

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش و تشريح استاندارد بين المللي ISO 10015

یک فایل آموزشی مناسب برای برگزاری دوره آموزشی آموزش و تشريح استاندارد بين المللي ISO 10015

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تکنیک های کنترل کیفیت

یک فایل آموزشی مناسب برای برگزاری دوره آموزشی تکنیک های کنترل کیفیت

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شش سیگما و نقش آن در افزایش بهره وری

یک فایل آموزشی مناسب برای برگزاری دوره آموزشی شش سیگما

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ارزیابی سریع کارخانه

یک فایل آموزشی مناسب برای برگزاری دوره آموزشی ارزیابی سریع کارخانه

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ارزیابی کار و زمان

یک فایل آموزشی مناسب برای برگزاری دوره آموزشی ارزیابی کار و زمان

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل