فایل های دسته بندی کاریابی و کارآفرینی - صفحه 1

طرح توجیهی پروار گوسفند 100راسی برای ثبت نام در سایت کارا

طرح توجیهی جهت ثبت نام در سایت کارا می باشد که در خصوص پروار گوسفند و اصلاح نژاد 100 راسی می باشد

قیمت : 7,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل