لیست فایل ها - صفحه 3

سوال امتحانی علوم تجربی پایه نهم نوبت دوم 1400

سوال امتحانی علوم تجربی کلاس نهم آزمون هماهنگ نهم خرداد ماه 1400

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

متن های آماده تقدیرنامه دانش آموزان در مناسبتهای مختلف

انواع متنهای آماده برای تقدی نامه های دانش آموزی در اندازه های ورق آ4و حدودا 16 متن آماده

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

متن های آماده تقدیرنامه همکاران

چند نمونه متن های آماده برای تفدیرنامه همکاران مدرسه

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرمهای صورت جلسات برگزاری امتحانات داخلی و نهایی مدارس

فرمهای لازم برای برگزاری امتحانات پایه های داخلی و نهایی مدارس در دوره سه ساله دبیرستان

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرم های ارزشیابی مدیران و دبیران و کارکنان رسمی و پیمانی

فرم لازم برای ارزشیابی مدیران و دبیران مدارس آموزش و پرورش و ادارات و سایر ارگانهای دولتی

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرمهای لازم برای تنظیم برنامه هفتگی دبیران و برنامه کلاسی

فرمهای لازم برنامه هفتگی دبیران و برنامه کلاسی مدارس و فرم کتابخانه

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرمهای لازم برای امور اجرایی مدیران

فرمهای لازم برای مدیران تازه و مدیران مدارس فرمهای مورد استفاده در اداره مدرسه

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرمهای امتحانی لازم و فرمهای احرایی امتحانات

فرمهایی که در صورت مدیر بودن برای انجام امور مدیریتی و اجرای امتحانات لازم است

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرمهای خالی طرحدار

قرمهای خالی برای نوشتن متن های لازم مدرسهو امور اداری مدرسه

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی