لیست فایل ها - صفحه 5

فرمهای صورت جلسات برگزاری امتحانات داخلی و نهایی مدارس

فرمهای لازم برای برگزاری امتحانات پایه های داخلی و نهایی مدارس در دوره سه ساله دبیرستان

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرم های ارزشیابی مدیران و دبیران و کارکنان رسمی و پیمانی

فرم لازم برای ارزشیابی مدیران و دبیران مدارس آموزش و پرورش و ادارات و سایر ارگانهای دولتی

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرمهای لازم برای تنظیم برنامه هفتگی دبیران و برنامه کلاسی

فرمهای لازم برنامه هفتگی دبیران و برنامه کلاسی مدارس و فرم کتابخانه

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرمهای لازم برای امور اجرایی مدیران

فرمهای لازم برای مدیران تازه و مدیران مدارس فرمهای مورد استفاده در اداره مدرسه

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرمهای امتحانی لازم و فرمهای احرایی امتحانات

فرمهایی که در صورت مدیر بودن برای انجام امور مدیریتی و اجرای امتحانات لازم است

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرمهای خالی طرحدار

قرمهای خالی برای نوشتن متن های لازم مدرسهو امور اداری مدرسه

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوال امتحانی علوم تجربی پایه هشتم نوبت دوم خرداد ماه 1400

سوال امتحانی درس علوم تجربی کلاس هشتم خرداد 1400

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوال امتحانی درس علوم تجربی کلاس هفتم خرداد ماه 1400

فایل سوال وورد علوم کلاس هفتم برای امتحان گرفتن

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوال امتحانی عربی نهم نوبت دوم خرداد ماه 1400

سوال عربی کلاس نهم نوبت دوم خرداد ماه 1400

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی